anatics

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng của Anatics đã khai thác sức mạnh của kỹ thuật số, công nghệ và dữ liệu để vượt qua các giới hạn của sự đổi mới. Tận dụng những công cụ này, họ đã có thể khởi động các dự án kỹ thuật số mới, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và đạt được sự tăng trưởng kinh doanh.

Heineken

Phân tích và phát triển bản đồ thị trường tối ưu cho Viêng Chăn bằng cách sử dụng dữ liệu điều tra thương mại. Xác định và đề xuất các phân khúc cửa hàng mục tiêu và theo mức độ dịch vụ để triển khai SFA. Lập kế hoạch nguồn lực (tối ưu hóa số lượng nhà phân phối/nhà bán buôn, cấu hình lực lượng bán hàng). Chuẩn bị quy hoạch tuyến đường để thực hiện SFA. Thu thập/quy trình dữ liệu cho bảng điều khiển quản lý. Chuẩn bị dữ liệu và báo cáo quản trị hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Highlands

Thẩm định, tư vấn chiến lược kinh doanh, chiến lược công nghệ, lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị, thiết kế bộ chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
Thiết kế cấu trúc báo cáo phù hợp với từng mục tiêu quản trị. Thu thập và lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Xử lý dữ liệu và xây dựng báo cáo phục vụ quản trị doanh nghiệp.
Cung cấp dịch vụ bảo trì và phân tích dữ liệu với mục tiêu đảm bảo các hệ thống đã xây dựng vận hành ổn định, hỗ trợ xử lý các nhu cầu phát sinh và đào tạo phân tích dữ liệu cho khách hàng

Mercular

Quản lý các luồng dữ liệu hiện tại từ các nguồn dữ liệu đến báo cáo, thiết lập lại đường dẫn dữ liệu (công cụ DW, EL, công cụ mô hình hóa & chuyển đổi dữ liệu ...) để tối ưu hóa quản trị dữ liệu và hỗ trợ nhu cầu kinh doanh. Phân tích dữ liệu & xây dựng Báo cáo/bảng chỉ số theo yêu cầu của người dùng doanh nghiệp.

Phân tích dữ liệu khách hàng và tư vấn công nghệ vào hoạt động quảng cáo, gồm các công việc sau: Xây dựng hồ sơ khách hàng tổng thể thống nhất từ nhiều nguồn dữ liệu (dữ liệu theo dõi khách hàng cũ, khách hàng mới) và xây dựng phân khúc khách hàng.

Marou

Thực hiện thẩm định và tư vấn chiến lược công nghệ & dữ liệu, xây dựng mô hình đo lường hiệu suất kinh doanh và xây dựng hệ thống báo cáo & bộ dữ liệu hoạt động kinh doanh tự động, bao gồm các công việc sau:
Tổng hợp yêu cầu báo cáo, phân tích dữ liệu, thiết kế các thông số phân tích dữ liệu. Thiết lập hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu tiêu chuẩn. Đánh giá mức độ sẵn có của dữ liệu. Lên kế hoạch thiết kế hệ thống phân tích dữ liệu chi tiết. Xây dựng hệ thống và giao diện phân tích dữ liệu hoạt động bán hàng và quản lý kho

Phuc Giang

Thẩm định quy trình hiện tại, nhu cầu báo cáo - phân tích dữ liệu hiện hữu. Tổng hợp vấn đề tồn đọng và nhu cầu của phòng ban
Thẩm định sơ đồ tổ chức hiện tại công ty, bảng phân công, phân nhiệm theo phòng ban và theo vị trí, quy trình làm việc hiện tại của BOD
Tổng hợp các báo cáo và chiều phân tích trong báo cáo phân tích dữ liệu hiện hữu. Xây dựng danh sách cải tiến với đề xuất hướng thực hiện. Xét ưu tiên cho các cải tiến tương ứng với các cột mốc triển khai. Thiết kế danh sách KPIs - chỉ số đánh giá hiệu quả các cải tiến. Xây dựng lộ trình triển khai và kết quả từng giai đoạn thống nhất với BOD
Thiết kế tài liệu sơ đồ cấu trúc hệ thống và đánh giá hiện trạng, tính năng của các hệ thống.
Tổng hợp tính năng theo hệ thống hiện có, thực tế sử dụng và các vấn đề tồn đọng

Everest Education

Đánh giá hiện trạng, xây dựng chiến lược tái cơ cấu tổ chức; số hóa và triển khai xây dựng hệ thống CNTT phục vụ ứng dụng dữ liệu trong hoạt động điều hành, quản lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
Anatics thiết kế lại Quản lý hiệu suất doanh nghiệp cho bộ phận Bán hàng và Tiếp thị, PnL trung tâm và xây dựng nền tảng dữ liệu với bảng điều khiển tự động (Bao gồm: PnL trung tâm theo thời gian thực, Theo dõi hành trình khách hàng, Tỷ lệ giữ chân, Giá trị trọn đời, v.v.)

ĐIỆN THOẠI:

+84 9735849954

EMAIL:

partners@anatics.io

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG:

Văn phòng BLOCK71 Saigon, 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp Thủ Đức