anatics

ANATICS, thành lập từ năm 2019, là một công ty tư vấn chiến lược tăng trưởng kinh doanh đặc biệt, tập trung vào Cải tiến Công nghệ và Dữ liệu cùng với cách thức vận hành hiện đại trong thời kỹ thuật số cho doanh nghiệp SME ở Đông Nam Á.

Về ANATICS:

Sau nhiều năm làm cố vấn độc lập, ANATICS được thành lập vào năm 2019 bởi Vanessa Phan, một chuyên gia kinh doanh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong cả đầu tư, quản trị và vận hành tăng trưởng doanh nghiệp đa ngành.

Cùng với đội ngũ chuyên gia độc lập – chúng tôi nhận thấy rằng một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp là “khoảng cách ngôn ngữ và kinh nghiệm” giữa quản lý – chủ doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ, gây ra khó khăn khi ứng dụng công nghệ – dữ liệu vào hoạt động kinh doanh truyền thống.

ANATICS cung cấp giải pháp để thu hẹp khoảng cách này, tạo sự gắn kết giữa công nghệ và con người, kết hợp tư duy quản lý truyền thống dựa trên trực giác – kinh nghiệm với tư duy quản lý hiệu suất dựa trên dữ liệu. Chúng tôi hướng các doanh nghiệp tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời đại số!

Cách ANATICS làm việc:

Chúng tôi tin rằng chìa khóa cho thành công của quá trình số hóa và chuyển đổi số doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là việc mua phần mềm, mà còn là một quá trình thay đổi tư duy quản trị công việc bằng công nghệ và dữ liệu.

  • Chúng tôi thực hiện khảo sát tổng thể doanh nghiệp và đồng hành trong việc xây dựng và thực thi chiến lược số hóa – chuyển đổi số phù hợp với mục tiêu kinh doanh trong 3-5 năm. 
  • Điểm đặc biệt của ANATICS là giải pháp công nghệ được thiết kế dựa theo nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc cùng khách hàng như một đội cố vấn trong công ty và thường đi cùng hỗ trợ trong 1,5-4 năm để đảm bảo sự thành công trong suốt quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Từ tháng 8 năm 2019, chúng tôi đã hoàn thành thành công nhiều dự án tại Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar, hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng như Heineken-Laos, Mercular – Thái Lan, Highland Coffee, PTSC Group…

DỊCH VỤ 

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. It is a long established fact that a reader.

Our scope of work includes strategic consulting, technology and data implementation, project management, and more. We understand that every business is unique, and that is why we tailor our services to meet each business's unique needs.

Our strategic consulting services are specifically designed to help businesses leverage technology and data to drive growth and increase profitability. We help businesses understand the latest advancements in technology and data, and how to apply them to their specific business needs.

In addition to strategic consulting, we specialize in technology and data implementation. We build data warehouses and business intelligence tools that provide businesses with the insights they need to make informed decisions.

Anatics' team of experts is also skilled in project management. We provide project management officer services to businesses, ensuring that projects are completed on time, within budget, and to the highest quality standards. We are a one-stop shop for businesses looking for help with all their technology and data needs.

Latest News

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. It is a long established fact that a reader.

Get In Touch

Get your right solution, contact now with us.