Có 2 hướng tiêu chí khi triển khai 1 team data bao gồm:
  1. Khả năng làm việc Top-down: Cần những nhân sư có sự hiểu biết sâu và có thể phân tích mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, có khả năng giao tiếp hiệu quả với C-levels và hiểu được các chiến lược cùng yêu cầu của Ban Lãnh Đạo để có thể so sánh với xu hướng chung của thị trường. Từ đó có thể tư vấn cho doanh nghiệp việc ứng dụng data sẽ giúp cho chiến lược kinh doanh được cải thiện như thế nào.
  2. Khả năng làm việc Bottom-up:
  • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh của công ty: Cần người có khả năng phân tích chuyên sâu và khả năng giao tiếp để có thể thuyết phục được các phòng ban thay đổi tư duy về quy trình làm việc và cách thức sử dụng dữ liệu trong kinh doanh để có thể làm việc tối ưu hơn và giảm thiểu dữ liệu rác được sinh ra
  • Hiểu biết về kỹ thuật công nghệ: Team data cần nhân sự có khả năng phân tích hạ tầng hệ thống và dữ liệu hiện tại như thế nào? từ đó định hướng và lên kế hoạch cần thay đổi hệ thống ra sao để làm data?
 
Ngoài ra, những nhân sự trong team data sẽ cần có khả năng làm ‘thông dịch viên’ để đảm bảo việc giao tiếp giữa team Kinh doanh và team IT diễn ra thuận lợi và hiệu quả nhất. Vì trên thực tế rất khó để cả team Kinh doanh và team IT có thể nói chung 1 ngôn ngữ với nhau do góc nhìn và kiến thức của 2 team rất khác nhau. Đôi khi team Kinh doanh sẽ không hiểu hết được logic vận hành của data trong các hệ thống và ngược lại team IT sẽ không hiểu được quy trình làm việc và cách đánh giá của team Kinh doanh. Vì vậy một trong các vai trò của team data chính là làm ‘thông dịch viên’ là để hỗ trợ dịch ra thành 1 ngôn ngữ trung gian để mọi người trong doanh nghiệp có thể cùng hiểu từ đó phối hợp tốt với nhau trong việc đánh giá và phân tích data.